Garážová vrata – jak poznají, kdy se otevřít?

4.8. 2016

Garážová vrata - jak poznají, že se mají otevřít? Podstatou automaticky otevíraných vrat je hned několik automatizovaných způsobů zvolených v závislosti na četnosti otevírání a celkově umístění garážových vrat. Tyto způsoby obvykle vyžadují senzorický mechanismus na vnitřní i vnější straně vrat a někdy využívají i druhotný bezpečnostní senzor.

Snímač tlaku

Garážová vrata, která pro otevírání a zavírání využívají snímač tlaku, mají obvykle poměrně velký snímač umístěný na vnější straně vrat, který rozpoznává váhu na něm se nacházející. V okamžiku, kdy snímač vyhodnotí váhu odpovídající člověku, vydá signál k otevření vrat. Jakmile snímač rozpozná, že člověk na něm už nestojí, stejný mechanismus vydá signál k zavření vrat.

Infračervené senzory

Detektory pohybu často využívají infračervenou technologii k otevření a zavření vrat. Infračervené senzory rozpoznají rozdíly v teplotě a dají signál k otevření vrat, jakmile rozpoznají vyšší teplotu lidského těla stojícího před detektorem.

Ostatní snímače pohybu

Jde o pohybové detektory, které využívají mechanismu mikrovlnných a ultrazvukových vln. Tyto pohybové senzory vysílají impulzy na základě mikrovlnné energie nebo ultrazvukového signálu a měří, jak impulzy narážejí na objekty v okolí a jak se vrací k snímači. Pokud cokoli naruší očekávaný úhel impulzu, vrata se otevřou. Některé kontrolní systémy využívají více než jeden typ senzoru pro to, aby se snížila pravděpodobnost otevření vrat v nepožadovanou dobu.

Dálkové ovladače

Některá automatizovaná vrata, jako je tomu právě u garážových vrat, využívají člověka jako tzv. spojovací článek s dálkovým ovládáním k otevírání a zavírání vrat. Vrata jsou aktivována pouze ve chvíli, kdy snímač obdrží odpovídající signál z ovladače, obvykle pomocí konkrétní radiové frekvence.

Infračervená clona

Pokud detektory pohybu nerozpoznají, že se osoba už mezi vraty nenachází, sekundární senzor dá signál pro zavření dveří s jistotou, že nedojde ke zranění osob popř. zničení předmětu nacházejícímu se v mezidveří. Často se jako tento senzor využívá infračervená clona, typická také pro výtahy.

Autor: AT

Předchozí článekDalší článek

v diskusi je 0 příspěvků