Garáž aneb jak vaší garáž pojistit?

26.8. 2016

Pro případ, kdy nás překvapí neočekávaná škodná událost, se vyplatí mít garáž pojištěnou. Dojde-li ke škodě, obdržíme od pojišťovny finanční vyrovnání. Jaké pojištění tedy zvolit, abychom měli zajištěné vše, co potřebujeme?

Pojistit si můžeme jak garáž jako stavbu, tak věci uložené v garáži nebo i automobil. Pro každý případ použijeme většinou zvláštní pojistku. Některé pojišťovny mají v nabídce kompletní pojištění nemovitosti, která pokryje škody na věcech i na nemovitosti. Pojistka, která by se ale vztahovala současně na budovu garáže, pojištění movitých věcí i motorového vozidla, však neexistuje.

Majetkové pojištění

Majetek se pojišťuje v rámci majetkového pojištění. Jedná-li se o garáž, budeme mluvit o pojištění nemovitosti, pojištění movitých věcí a pojištění motorového vozidla.

Pojištění nemovitosti

Pokud je garáž součástí domu, tedy vestavěná garáž, je automaticky pojištěna již při pojištění hlavní stavby. Na nás je pouze to, abychom hodnotu garáže zohlednili v pojistné částce, kterou jsme vyčíslili pro nemovitost jako celek. Stojí-li garáž samostatně, mimo hlavní objekt, pojistíme ji jako samostatnou nemovitost. V případě bytu bývá garáž pojištěna automaticky. Její hodnota musí být opět uvedena v pojistné částce.
Pojištění se vztahuje i na neoddělitelné části stavby, jako jsou okna, vrata nebo přípojky medií.

Pojištění movitých věcí

Na movité předměty umístěné v garáži, tedy předměty, které nejsou pevně spojeny se zemí a laicky řečeno, můžeme je odnést, se vztahuje pojištění movitých věcí. Toto pojištění nekryje škody na motorových vozidlech, protože pro tyto účely existuje zvláštní druh pojištění, a to havarijní pojištění motorových vozidel. Na co se tedy pojištění movitých věci vztahuje? Jde o soubory movitých věcí umístěných v garáži, například anténní systémy včetně satelitních, jízdní kola, další sportovní potřeby, drobná domácí zvířata, příslušenství motorových vozidel (např. náhradní pneumatiky), běžné zásoby potravin, dětské kočárky, invalidní vozíky, knihy, rostliny nebo květiny.

Pojištění motorového vozidla

Dobrovolné havarijní pojištění motorového vozidla se vztahuje jak na provoz vozidla, tak i na zaparkované vozidlo, tedy i na vozidlo v garáži.
Proti jakým rizikům se můžeme pojistit?

Různé pojišťovny mají výčet pojistných rizik vždy trochu jiný. Některé pojišťovny mají vytvořené „tarify", které obsahují různá rizika.

Klient si tak vybere, zda chce pojistit pouze základní rizika nebo si připlatit za nadstandard. Například do základní kategorie pojištění patří škody způsobené: krádeží, vloupáním, loupeží, požárem, výbuchem, úderem blesku nebo zřícením letadla, vichřicí, krupobitím nebo vodou z vodovodního zařízení. Mezi většinou příplatkovými riziky bychom našli škody způsobené povodní nebo záplavou, zřícením hornin nebo lavin, tíhou sněhu, nárazem vozidla, vlnou způsobenou nadzvukovými letouny, vandalismem, mrazem na topném systému a vodovodním zařízení, rozbitím sklad, zemětřesením, kouřem nebo třeba vystoupením vody z odpadního potrubí.

Pozor na výluky z pojištění

Přestože máme garáž pojištěnou, může se stát, že po škodné události neuvidíme od pojišťovny ani korunu. Je dobré informovat se raději v různých pojišťovnách a ověřit si smluvní podmínky, rozsah pojištění a výši plnění. Pojistné smlouvy obsahují řadu výluk, se kterými je dobré se před podpisem smlouvy seznámit. Výluky se u různých pojišťoven liší, obvykle ale mají všechny pojišťovny výluky pro případ teroristického útoku či válečného stavu, v důsledku státní moci nebo při úmyslným jednání. Můžeme se setkat například i s podmínkami, že garáž nesmí mít průhledná nebo plastová vrata.

Kolik pojištění garáže stojí?

Budeme-li se bavit o pojištění garáže jako nemovitosti, vychází se zejména z velikosti zastavěné plochy. Zděná garáž o zastavěné ploše 30 m2, pojistné částce 210.000,- Kč a spoluúčasti 1000,- Kč je výše ročního pojištění 132,- Kč.

Pojištění movitých věcí je závislé zejména na hodnotě věcí, které chceme pojistit, dále na rizikovosti lokality a výši spoluúčasti.

Výši pojistného si každý může snadno spočítat na kalkulátorech uvedených na stránkách různých pojišťoven.

Dle dotazů od Vás čtenářů vnímáme, že pojištění garáže jako samostatné stavby není v praxi úplně jednoduché. Skoro je to k nevíře, ale byť chcete dát pojišťovně peníze, pojistit garáž se pojišťovacům ústavům moc nechce.

Autor: Monika Herzigová

v diskusi je 0 příspěvků