Posuvné brány - jak posuvné brány a pohony bran udržovat?

18.9. 2016

Pravidelnou a jednoduchou údržbou můžete prodloužit životnost pohonu vaší brány. Některé tipy, jak údržbu provádět, vyžadují přímý přístup k otevíracímu mechanismu brány.

Předtím, než začnete údržbu provádět, ujistěte se, že přívod elektřiny je vypnutý.

Promazání ložisek na příjezdové bráně

Panty mají na starosti tu nejtěžší práci. Většina z nich má spoje, které musí být řádně promazány. Použijte klasickou mazací pistoli nebo vazelínu v tubě k promazání všech částí pantů. Ložiska bývají často schovaná pod pouzdrem nebo plastovým víčkem. Naplňte toto pouzdro vazelínou a to tak dlouho, dokud nebude vazelína vytékát z pouzdra ven.
Promazání závěsných čepů na bráně

Existuje celá řada těchto v poslední době často používaných čepů. Závěsné čepy menší velikosti najdete na malých brankách, větší se pak vyskytují spíše na velkých příjezdových branách. Závěsné čepy se většinou vyrábějí z nerezavějících materiálů a jsou usazeny na kuličkovém ložisku. Protože tyto panty snášejí velikou zátěž a nejsou-li řádně promazávány, válcovitý čep se deformuje a brána ztrácí na pohyblivosti. Takové promazání byste měli provádět pravidelně.

Promazání řetězu na příjezdové bráně

Řetězy by měly být promazávány pravidelně, používejte vždy kvalitní kolomaz. Abyste si nenaděli příliš nepořádku, je možné použít jakoukoli tkaninu, na kterou naneste požadované množství vazelíny a touto tkaninou pak obalte řetěz po celé jeho délce.

Důkladně tedy promažte celý řetěz vazelínou, zkontrolujte, zda-li není příliš napnutý. A dále odstraňtě veškeré nečistoty, které se mohou na řetězu zachytit, jako hmyz, pavučiny apod.

Napínák řetězu posuvných bran

V podstatě všechny posuvné brány, které jsou opatřeny řetězem, mají i tzv. napínáky, a to z pravidla jeden na každém konci řetězu. Tím, jak se brána pohybuje, se řetěz postupem času vytahuje, mění svůj tvar. Proto by měl být řetěz napínán pravidelně, dle potřeby. Vždy by měl mít ale řetěz malý průvěs.

Údržba solárních panelů a baterií příjezdových bran

Nezapomeňte také kontrolovat baterii pohonu brány, kvůli možným příznakům koroze. Baterie by měla být vyměňována každých 5 let. Každý výpadek proudu totiž negativně ovlivňuje životnost baterie. Použijte permanentní fix a vyznačte na nové baterii datum, kdy došlo k její výměně, nemusíte si pak pamatovat datum výměny sami.

Solární panely pak udržujte v naprosté čistotě. Řádně je vyčistěte alespoň jedenkrát ročně, ve více prašných lokalitách je třeba věnovat údržbě více času, silná vrstva znečištění totiž podstatně snižuje efektivnost solárních panelů. Kvalitní solární panely mají životnost kolem 20 let, jejich levnější varianty pak vydrží zhruba kolem 5 let.


Autor: AT

PředchozíDalší

v diskusi je 0 příspěvků